Terreinonderhoud

GriftGroen beschikt over materieel om alle voorkomende werkzaamheden in de buitenruimte te verzorgen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan slootonderhoud met de maaikorf, machinaal vegen van het terrein, onkruidbestrijding, het afvoeren of versnipperen van snoeihout, het opruimen van zwerfvuil of het legen van prullenbakken. Wij nemen de zorg voor al uw onderhoudswerkzaamheden graag van u over.

Naast groen heeft ook bestrating heeft een belangrijke functie in de buitenruimte. Die functie gaat verder dan het ontsluiten van terreinen en panden. Ook de veiligheid en de uitstraling is van belang. GriftGroen bestrijdt het onkruid, verhelpt algenproblemen, ruimt afval en bladeren op en herstelt verzakkingen.

GriftGroen werkt met respect voor de leefomgeving en kiest daarom voor duurzaam groen handelen. Wij gaan bij een aantal projecten bijvoorbeeld insectenhotels plaatsen. Uiteraard passen wij bij het uitvoeren van werkzaamheden de Flora en Faunawet zorgvuldig toe.

Verder gebruiken wij bijvoorbeeld milieuvriendelijke brandstoffen en hebben wij ons toegelegd op het bestrijden van onkruid zonder chemische middelen. Dit doordat wij investeren in machines die gebruik maken van andere technieken, zoals borstelen, branden en heet water.

Contact

Heemsteedseweg 12
3992 LS Houten

  info@griftgroen.nl

  030-6341175

Bezoek onze andere site GRIFTKNIPT.NL

JoomShaper